Loading

Jak lze použít vyztužené sítě pro beton?

Betonový kámen je jedním z nejodolnějších, ale zároveň křehkých materiálů, zejména při práci na "ohybu". Aby byla zvýšena pevnost, ve stádiu nalévání betonových konstrukcí je použita výztuž, včetně výztužného pletiva pro beton, která hraje hlavní roli.

Kde je použitá vyztužená síť pro beton?

Vyztužovací síť pro beton je široce využívána jak ve výškových tak nízkopodlažních soukromých stavbách pro:

 • Poskytování vysoce pevného embedded designu;
 • Betonové směsi s materiály, které mají špatnou přilnavost k podkladu.

Zesílená síť pro beton - aplikace:

 • Konstrukce podlahového potěru. Při nalití podlahového potěru, který za provozních podmínek dosáhne významného mechanického zatížení, je povinnou operací vyztužení speciální sítí. Kromě toho se síťová výztuž provádí v případech, kdy se stavba potěru nalévá přes izolační vrstvu (pěna, pěna, pěna z polystyrenu atd.). V opačném případě budou betonové podlahy během prvních měsíců provozu prasklé;
 • Omítka stěn s cementově pískovou maltou. Pro lepší "přilnavost" cementové malty s betonem je obvyklé používat ocelovou nebo plastovou výztužnou síťku;
 • Betonové pokládky: zahradní cesty, slepé plochy, asfaltové dlažby, další betonové plochy. V takovém případě se používá tzv. "Geonet", který plní dvě funkce: výrazně zvyšuje pevnost a také vníma horizontální a tahové zatížení.
 • Betonová síť na beton. V tomto případě vám výztužný pás umožňuje rovnoměrné rozložení zatížení stěn na základ, "vytahovat" zdi a tím zabránit vzniku prasklin. To platí zejména pro konstrukci stěn budov z porézních a "lehkých" materiálů, které mají poměrně nízkou pevnost v tlaku a ohybu: pěnové bloky, škvárové bloky, bloky z expandované hlíny a bloky skořápky.

Odrůdy výztužné sítě pro beton

Celá výztužná síť pro beton je obecně rozdělena do dvou hlavních typů: ocel a skleněná síť. Síť ze skelných vláken se používá pro malé zatížení, obvykle při omítání nebo při instalaci keramických dlaždic a porcelánových kamenin.

Vyztužovací ocelové sítě mají rozsáhlejší oblast použití a jsou konvenčně rozděleny na výztužnou síť pro:

 • Výstavba podlahových potěrů;
 • Omítky;
 • Výstavba výztužného pásu při konstrukci stěn úloh a konstrukcí.

V tomto provedení je rozdíl mezi typy mřížky rozdílný průřez vodiče a rozměry článků. Pro omítání se obvykle používá výztužná síťka s články 30x30 mm a tloušťka drátu 1,5 mm. U podlahového potěru obvykle používejte ocelovou výztužnou síťku s články 100 x 100 mm a tloušťkou drátu 2,5 milimetrů. V tomto případě platí pravidlo: čím vyšší je zatížení, tím silnější je výztuž.

V tomto ohledu lze ocelovou výztužnou síť rozdělit na dva hlavní typy:

 • Válcované materiály. Tyto materiály se prodávají na internetu a běžných prodejnách stavebních materiálů;
 • Sekční materiály vyráběné speciální objednávkou s pomocí svařování.

Podle technologie upevnění výztužného pletiva k základnímu materiálu (betonu) je výztužná síť rozdělena na:

 • Bodová svařovaná výztužná síť v základně;
 • Upevněte výztužný plech na betonovou základnu pomocí speciálních sešívaček, samořezných šroubů nebo speciálních svorek;
 • Oka, namontovaná na betonové speciální hmoždinky a podložky.

V tomto případě v případě vyztužení potěru není výztužná podlaha v žádném případě fixována a je umístěna uprostřed vrstvy litého betonu pomocí kamene nebo dřevěných bloků umístěných pod ním.

Užitečné tipy

Při nalití betonové konstrukce ocelovou výztužnou síťí je třeba mít na paměti, že v tomto případě vyplníte běžný beton, ale železobeton. Pokud tedy budete potřebovat další zpracování, budete mít technologické problémy s řezáním a jiným obráběním.

V každém případě může být výztužná síť pro beton označena jako "nepostradatelný a povinný" stavební materiál, bez kterého není možné vytvořit dlouhodobý podlahový potěr, slepý prostor, plošinu nebo stěnu kapitálové struktury.

Oka pro zpevnění betonové kravaty

Pletivo pro zpevnění potěru - to je univerzální materiál používaný při opravách a stavebních pracích: ve výzdobě a omítce, při lití podlah a různých povrchů. Soukromý řemeslník při výběru výrobku by měl věnovat pozornost šířce, tloušťce, hmotnosti tkaniny a rozměrů buněk.

Odrůdy materiálu

Vyrábí se ve dvou podobách:

 • prodloužená armatura (z drátu, kovu svařená, z polypropylenu nebo skelného vlákna);
 • disperzní výztuž, kde základem je jemně rozptýlená frakce (vlákno na bázi čedičů, polypropylenu, oceli, skelných vláken).

V soukromé stavbě je obvyklé používat kovové a laminátové pletivo s pravoúhlými nebo čtvercovými články, jejichž velikost se může pohybovat od 50 do 250 mm, přičemž délka drátu je 3-6 mm. Některé podmínky vyžadují použití síťoviny těžkých kovů, vyrobené z výztuže 6-12 mm.

Skleněná vlákna

Vlastnosti materiálu:

 • vysoká pevnost v tahu / pevnost v tahu;
 • odolnost proti změnám teploty;
 • jednoduchost pokládky;
 • Možnost použití pro vnitřní a venkovní práce.

Síť ze skleněných vláken se používá při výrobě omítek, zejména na fasádách.

Kovová síť

Tento typ je rozdělen na výztužnou síť pro omítku a potěr. Produkty se liší tloušťkou drátu a velikostí buňky. Pro omítkový vodič s průřezem do 1,50 mm a článkem do 30,0 mm; pro potěr - od 2,50 mm, s článkem 100x100 mm. To je způsobeno zatížením povrchu - čím vyšší jsou, tím větší by měla být výztuž. Pokud se na betonovou podložku nebo potěr aplikuje velké zatížení, doporučuje se použít mřížku s buňkou o rozměrech 50x50 mm.

Podle druhu výroby mohou být řezané nebo válcované. Tradičně jsou všechny omítací výrobky vyráběny válcami, závěsy - sekčními (dodávány ve formě komínů). Při úpravě horizontálního pokrytí je mnohem pohodlnější manipulovat s jednotlivými moduly než s válcem.

Při výběru produktu doporučujeme seznámit se s tabulkou:

(pro vyztužení potěru SNiP a dalších betonářských prací)

Silniční síť pro vyztužení betonu

Vyztužená silniční síť: hmotnost

Vyztužené silniční (výztužné) mříže se používají ke zvýšení (zvyšování) schopnosti odolávat zatížení jednotlivými funkčními prvky během provozu. To je stejně důležité jako stavební konstrukce a silniční asfaltové nebo betonové nátěry.

Silniční výztužná síť

Kromě toho svařované sítě dokonale odolávají kompresi nebo protažení a mohou pracovat na ohýbání, což eliminuje katastrofální následky posunu v nestabilní zemi.

Rozsah aplikace

Svařovaná silniční síť se používá v těchto základních směrech:

 • konstrukce základů pro různé typy konstrukcí;
 • tvorba monolitických železobetonových konstrukcí;
 • opravy silnic a stavební práce;
 • posílení pozemních ploch v místech nestabilního stavu.

Přečtěte si také: Která mřížka by měla být použita k uzávěru pro králíky a která pro psy?

Použití takového výztužného prvku při stavebních (silničních) činnostech může významně snížit spotřebu betonu (asfaltu) snížením tloušťky konstrukce (prádla).

Použití kovové sítě pro vyztužení betonových podlah

A pokud se použije pozinkovaná síť, životnost se podstatně zvýší, protože vliv korozí na provozní stav objektu je výrazně snížen. do menu ↑

Odrůdy

Svařované silniční sítě vyrábějí výrobci v souladu s požadavky GOST 8478-81 a 23279-85.

Klasifikace sítí může být provedena následovně:

 • na materiálu, z něhož jsou vyrobeny;
 • velikostí buňky a tloušťkou (průřezem) drátu nebo tyče, například - 100 × 100 × 5 mm.

Pro výrobu výrobků se používá vlnitý drát (VR-1) nebo tvarovky, které jsou svařeny bodovým svařováním na speciálních strojích.

K dispozici je také pozinkovaná nebo plastová síť. Toto provedení poskytuje dodatečnou ochranu proti korozi, aniž by se snížily pracovní vlastnosti základního materiálu. A s otevřenou aplikací umožňuje zlepšit estetické vnímání struktury, ve které se používá.

Pozinkované silniční sítě lze získat několika způsoby:

 1. Metoda elektrolýzy před svařováním (ochranná vrstva 10 g / m2).
 2. Elektrolýza po svařování (vrstva 20 g / m2).
 3. Žárové zinkování (od 50 do 130 g / m2 povrchu).

Pozinkované pletivo je poněkud dražší než černá, ale za účelem získání zaručené kvality za zvláštních provozních podmínek budou dodatečné náklady odůvodněny. do menu ↑

Velikost a část buňky

Tyto parametry jsou znázorněny v následující formě: 100 × 100 × 4, 100 × 100 × 5 mm. Z obrázků je zřejmé, že buňka má tvar čtverce se stranami rovnými 10 cm a průměr drátu (tyče) je 4 a 5 mm, v souladu s uvedeným příkladem. Jedná se o nejoblíbenější velikosti.

Trh nabízí obrovský výběr výztužných sítí

Existuje mnoho dalších nabízených možností. Rozměry článků mohou být od 50 do 250 mm a jsou vyráběny nejen ve čtvercovém provedení, ale také pravoúhlé a dokonce i šestiúhelníkové.

Průřezy mohou být od 3 do 10 mm - to je snadná svařovaná síť a od 12 do 40 mm - těžké.

Od výrobce lze výrobek získat ve dvou podobách - válečkem a kartou. V tomto případě je v rolích dodáván vodič, jehož průřez vodičů nepřesahuje 6 mm, všechny ostatní typy pouze v mapách (ploché obdélníkové formy) určité velikosti.

Hlavní výhodou materiálu v rolích před karet je pružnost. Taková svařovaná síťka se snadno ohýbá a řeže, což v případě potřeby umožňuje její tvar.

Přečtěte si také: která síťovina posiluje vrstvu omítky?

Většina výrobců vyrábí mřížky nejen ve standardních velikostech, ale také přizpůsobuje individuálním požadavkům zákazníků, mění tvar a velikost buněk. do menu ↑

Hmotnost výrobků

Hmotnost výrobku je udávána v metrech čtverečních jeho plochy.

 1. 1 m² ze sítě 100 × 100 × 4, 2 x 1,5 metrové karty, má hmotnost 1,85 kg.
 2. 1 m² ze 100 × 100 × 5 ok, 2 x 3 m, má hmotnost 2,90 kg.

Je zřejmé, že velikost karty na metr čtvereční výrobku nemá vliv.

Schéma pokládky vozovky s výztužnou síťovinou

Totéž platí pro válce, jejichž délka může činit 30 metrů při šířce 1 nebo 1,5 metru. do menu ↑

Typy vyztužených sítí

Navzdory skutečnosti, že ve skutečnosti je to otázka stejného výrobku, existuje rozdělení podle typů v závislosti na účelu. do menu ↑

Zednictví

Zednická síť se používá pro zpevnění betonových (pískovcových) podlah, zpevnění zdiva z cihel nebo stavebních bloků, zakládání střešních sloupů (piloty) atd. V tomto typu výrobku nemá průřez vodiče zpravidla větší než 6 mm.

Přečtěte si také: o výhodách použití pletiva s kovovými omítkami.

Šířku lze zvolit na základě velikosti, která se pohybuje od 110 do 250 mm pro vnitřní stěny a příčky a 380 - 640 pro vnější stěny a základy.

Měření s rozměry standardního zdiva - to znamená 1,5, 2 a 2,5 cihel.

Použití mřížky pro posílení blokového zdiva

Délka takového výrobku se rovná jednomu nebo dvěma metrům.

Přečtěte si také: proč používat dekorativní pletivo?

Plastová síťová konstrukce se obvykle používá pro omítání (dokončovací) práce a pozinkovaná na místech s největším agresivním vlivem na životní prostředí. do menu ↑

Zpevnění

Hlavním úkolem tohoto typu je zvýšit pevnost a stabilizovat jednotlivé prvky struktury budovy.

Nutnost použití takového rozvaděče vzniká při montáži monolitických železobetonových prvků konstrukce, ukládání základových pásů, zvláště důležitých úseků konstrukce.

Schéma použití výztužného pletiva pro monolitické naplnění podlahy

Výrobky tohoto typu jsou vyráběny se šířkou 1 až 2 metry a délkou až 6 metrů. do menu ↑

Silnice

Používá se pro pokládání (opravy) vozovek, chodníků, přístupových komunikací a jiných povlaků pro dopravu nebo lidi. Je široce používán pro zpevňování betonových podlah v průmyslových zařízeních s velkým vnitřním prostorem.

Přečtěte si také: Jak správně zpevnit mřížku s různými konstrukcemi během výstavby?

Velikost buněk se pohybuje od 50 do 200 mm, v závislosti na základně, na které je oka umístěna.

Průřez vodiče je také zvolen v souladu se specifickými podmínkami budoucího provozu, protože je známo, že čím větší je krok uspořádání výztuže, tím méně bude stabilní budoucí struktura. do menu ↑

Proces ukládání síťoviny v sekci plátna (video)

Portál o armaturách »Mřížka» Pro jaké účely je použitá ocelová výztužná síť?

Zpevněná síťová síť

Zpevněná síťová síť se používá pro zvýšení (zvýšení) schopnosti odolávat zatížení jednotlivými funkčními prvky během provozu. To je stejně důležité jako stavební konstrukce a silniční asfaltové nebo betonové nátěry. Kromě toho svařované sítě dokonale odolávají kompresi nebo protažení a mohou pracovat na ohýbání, což eliminuje katastrofální následky posunu v nestabilní zemi.

Silniční síť - oblast použití

Svařovaná silniční síť se používá v následujících hlavních směrech: • konstrukce základů pro různé typy konstrukcí; • Vytvoření monolitických železobetonových konstrukcí; • opravy silnic a stavební práce;

• posílení půdních oblastí v místech nestabilního stavu.

Použití takového výztužného prvku při stavebních (silničních) činnostech může významně snížit spotřebu betonu (asfaltu) snížením tloušťky konstrukce (prádla). A pokud se použije pozinkovaná síť, životnost se podstatně zvýší, protože vliv korozí na provozní stav objektu je výrazně snížen.

Silniční sítě - odrůdy

Svařované silniční sítě vyrábějí výrobci v souladu s požadavky GOST 8478-81 a 23279-85. Klasifikace sítí může být provedena následovně: • pro materiál, ze kterého jsou vyrobeny;

• podle velikosti buňky a tloušťky (průsečíku) drátu nebo tyče, například - 100 × 100 × 5.

Pro výrobu výrobků se používá vlnitý drát (VR-1) nebo tvarovky, které jsou svařeny bodovým svařováním na speciálních strojích. K dispozici je také pozinkovaná nebo plastová síť. Toto provedení poskytuje dodatečnou ochranu proti korozi, aniž by se snížily pracovní vlastnosti základního materiálu. A s otevřenou aplikací umožňuje zlepšit estetické vnímání struktury, ve které se používá.

Pozinkované silniční sítě mohou být získány několika způsoby: 1. elektrolýzou před svařováním (ochranná vrstva 10 g / m2). 2. Elektrolýza po svařování (vrstva 20 g / m2). 3. žárové zinkování (od 50 do 130 g / m2 povrchu).

Pozinkované drátěné pletivo je o něco dražší než černá, ale za zaručení jakosti za zvláštních provozních podmínek budou dodatečné náklady odůvodněny.

Silniční síť - velikost a sekce článku

Tyto parametry jsou znázorněny v následující formě: 100 × 100 × 4, 100 × 100 × 5 mm. Z obrázků je zřejmé, že buňka má tvar čtverce se stranami rovnými 10 cm a průměr drátu (tyče) je 4 a 5 mm, v souladu s uvedeným příkladem. Jedná se o nejoblíbenější velikosti. Existuje mnoho dalších nabízených možností. Rozměry článků mohou být od 50 do 250 mm a jsou vyráběny nejen ve čtvercovém provedení, ale také pravoúhlé a dokonce i šestiúhelníkové. Průsečíky mohou být od 3 do 10 mm - to je snadná svařovaná síť a od 12 do 40 mm - těžké. Od výrobce lze výrobek získat ve dvou podobách - válečkem a kartou. V tomto případě je v rolích dodáván vodič, jehož průřez vodičů nepřesahuje 6 mm, všechny ostatní typy pouze v mapách (ploché obdélníkové formy) určité velikosti. Hlavní výhodou materiálu v rolích před karet je flexibilita. Taková svařovaná síťka se snadno ohýbá a řeže, což v případě potřeby umožňuje její tvar. Většina výrobců vyrábí mřížky nejen ve standardních velikostech, ale také přizpůsobuje individuálním požadavkům zákazníků, mění tvar a velikost buněk.

Silniční síť - hmotnost výrobků

Hmotnost výrobku je udávána v metrech čtverečních jeho plochy. například: 1. 1 m² ze sítě 100 × 100 × 4, 2 x 1,5 metrové karty, váží 1,85 kg. 2. 1 m² ze 100 × 100 × 5 ok, kartě 2 x 3 m, váží 2,90 kg. Je zřejmé, že velikost karty na metr čtvereční výrobku nemá vliv.

Totéž platí pro válce, jejichž délka může činit 30 metrů při šířce 1 nebo 1,5 metru.

Typy zesílených sítí Navzdory skutečnosti, že jde ve skutečnosti o stejný výrobek, existuje rozdělení na typy v závislosti na účelu.

zdiva Používá se pro zpevnění betonových (pískovcových) podlah, zpevnění zdiva z cihel nebo stavebních bloků, zakládání sloupkových základů atd. V tomto typu výrobku nemá průřez vodiče zpravidla větší než 6 mm. Šířku lze zvolit na základě velikosti, která se pohybuje od 110 do 250 mm pro vnitřní stěny a příčky a 380 - 640 pro vnější stěny a základy. Ve srovnání se standardním zdivem to znamená 1,5, 2 a 2,5 cihel. Délka takového výrobku se rovná jednomu nebo dvěma metrům. Plastová síť ve stavebnictví se zpravidla používá pro omítání (dokončovací) práce a pozinkovaná na místech s největším agresivním dopadem na životní prostředí.

výztuž Hlavním úkolem tohoto typu je zvýšení pevnosti a stability jednotlivých prvků konstrukce budovy. Nutnost použití takové sítě vzniká při výstavbě monolitických železobetonových prvků budovy, uspořádání (nalévání) základových pásů, zejména důležitých částí konstrukce. Výrobky tohoto typu jsou vyráběny se šířkou 1 až 2 metry a délkou až 6 metrů.

Silnice Používá se pro pokládání (opravy) vozovek, chodníků, přístupových komunikací a jiných povlaků pro dopravu nebo lidi. Je široce používán pro zpevňování betonových podlah v průmyslových zařízeních s velkým vnitřním prostorem. Velikost buněk se pohybuje od 50 do 200 mm, v závislosti na základně, na které je oka umístěna. Průřez vodiče je také zvolen v souladu se specifickými podmínkami budoucího provozu, protože je známo, že čím větší je krok uspořádání výztuže, tím méně bude stabilní budoucí konstrukce.

Výztuž betonu

Ekonomicky výhodný a technologicky nekomplikovaný postup, který přispívá k vytvrzování betonové hmoty a zlepšení jejího výkonu, je zpevnění betonu. Výsledkem je, že základna se stává odolnější a trvanlivější, zvyšuje se její odolnost vůči vibračním a dynamickým zatížením. Kromě toho se snižuje spotřeba betonu snížením tloušťky desky.

Betonové základy jsou nejběžnější typ podlahové krytiny. S mnoha výhodami je betonová podlaha zároveň křehká a vyžaduje další výztuž. Aby se zabránilo hlubokému pronikání vlhkosti, zajistěte vrstvu hydroizolace (nejčastěji s polyethylenovým filmem s vyšší hustotou).

Dalším krokem je vyztužení betonových podlah, zabraňuje praskání a zničení struktury, zvyšuje jeho pevnost a odolnost vůči vibračním a dynamickým zatížením. Postup se provádí a počítá se podle budoucího zatížení podlah. Pro železobetonový beton je typicky použit síťová síť z výztuže třídy Bp-1 s průměrem tyče 5 mm o velikosti ok 150/150 mm (100/100 mm). Pokud podmínky budoucího provozu předpokládají zvýšené zatížení, kromě silniční sítě je výztužná klec vyrobena z prutů o průměru 8 až 16 mm.

Odrůdy betonářské výztuže

Typy vyztužení povrchu betonu závisí na zvolené technologii a použitých materiálech. Tak může být vyráběn pomocí silniční sítě nebo polypropylenových vláken a kovových vláken. Oba způsoby zkracují dobu instalace výztuže a výrazně zlepšují vlastnosti betonové podlahy.

Polypropylenová vlákna

Přidejte přímo do betonové směsi. Polypropylenové vlákno činí podlahy odolnější, mrazuvzdorné, odolné proti opotřebení, nepromokavé, navíc snižuje pravděpodobnost smršťování mikrotrhlin.

Kovové vlákno

Tento materiál se přidává přímo do betonové směsi. Kovové vlákno umožňuje snížit tloušťku betonového potěru bez změny nosnosti a neumožňuje rozšíření stávajících trhlin. V důsledku toho vzrůstá odolnost podlahy proti vibracím a mechanickým zatížením, zvyšuje se odolnost proti rázům a opotřebení.

Podlahy, v závislosti na typu výztuže, jsou následující:

 • železobeton;
 • ocelový železobeton;
 • beton s kombinovanou výztuží.

Železobetonová podlahu - IT podlahy vyrobené za použití standardní vyztužovací: posílení svařované síťoviny v jedné vrstvě nebo výztužnou klec. Průměr výztuže závisí na plánovaných zatíženích. Výztuž se nalije betonovou směsí, pečlivě se vibruje, aby se odstranily vzduchové bubliny, po které se povrch vyrovná.

Stalefibrobetonnye podlahy jsou podlahy, uspořádané s použitím výztuže s kovovými vlákny.

Kombinované výztužné podlahy

V tomto případě je podlaha zesílena kovovým vláknem a dodatečně vyztužena síťovinou nebo rámy. Někdy se používá kombinovaná výztuž v určitých oblastech se zvýšeným zatížením. Pro zpevnění kloubů se používá také oka a výztuž.

Nejčastěji se betonářská výztuž provádí pomocí síťoviny nebo ocelových výztuží, kovových a polypropylenových vláken. Ocelová výztuž poskytuje dodatečnou pevnost a rovněž zvyšuje úroveň odolnosti betonového nátěru, který zase chrání kov před korozí. Ventil může provádět různé funkce, v závislosti na tom, co se dělí na práci, instalaci a distribuci.

Odborníci společnosti "Polimer-S-Group" rychle a kvalitativně provádějí vyztužení betonu pomocí moderních technologií a materiálů.

Zesílení sítě: zesílení síly sítě

Výztuž na staveništi je nepostradatelným pracovním procesem, který má obrovský dopad na sílu konečného návrhu.

Při práci se strukturami zcela nebo částečně sestávajícími z betonu nebo jiného materiálu, který se s časem ztuhne, je téměř vždy nutná přítomnost výztužných nebo drátěných pletiv.

Zesílení sítě výztuže s články 150 × 150 mm

Co je to rebar a jak s ním pracovat? Nyní zjistěte.

Vlastnosti a účel

Armatura, jak už asi víte, se používá především pro konstrukci nosníků z železobetonu nebo nestrukturních konstrukcí. Rovněž může být použita pro zpevnění základů, podlah, zdí zdí, stropu, slepé plochy a mnoha dalších prvků.

Kotva je obzvláště často používána při dokončování nosných konstrukcí z betonu. Například pro základy, sloupy, stěny apod.

Přečtěte si také: jaké jsou výztužné mříže?

Kotva může být tenká nebo tlustá, má různé hmotnosti a různé průměry. Také splňuje výztužný drát nebo pletivo. Používá se pro jiné úkoly, které budeme také zvažovat, ale o něco později. Hmotnost je menší, síla i velikost, ale v některých situacích je prostě nenahraditelná.

Stavitelé, když dochází k vyztužení betonu, se snažte shromažďovat rámy z tyčí a vytvářet rošty nezávisle.

Například vyztužení betonové základny spočívá v sestavování jednotlivých mřížek, které jsou pak upevněny dohromady v jediné konstrukci.

V průběhu času bylo rozhodnuto zahájit výrobu výztužného pletiva, aby se zkrátila doba lití betonu.

Standardní síťoviny, má střední velikost, se skládá z tyče o určitém průměru (obvykle svými rozměry nepřesahují značku 5-7 mm v průměru) prokládaný v pravém úhlu.

Používá se, jak již bylo uvedeno výše, pro zpevnění nosných konstrukcí z betonu, jako jsou stěny, základy, podlahy, někdy i zaslepené plochy a podlahy. do menu ↑

Drátěná síť

Standardní výztužná síť z velkých tyčí je ideální pro nalévání a zpevnění základových stěn, podlahových desek a dalších podobných konstrukcí. Velmi často však potřebujeme provést povrchovou výztuž, tzv. Zkrácení povrchu.

Zesílení drátěného pletiva

Kontrakce se vyskytuje nejen při nanášení nosných konstrukcí, jako jsou stěny nebo zdiva. Smršťování je nezbytné pro bezpečné nanášení omítek, pěnových bloků, nalití kvalitní podlahy z cementové směsi, zpevnění cihel, stropu apod. Problémy s takovými řešeními jsou velké. Nicméně, stejně jako pracovní možnosti.

Takže nyní jako lehké pracovní alternativní použití:

 • světelná síť z kalen nebo zpevňujícího drátu;
 • geosetting;
 • skleněná síť.

Jedná se o tři hlavní a nejoblíbenější možnosti. Obvyklá mřížka vyztužovacího drátu připomíná navzájem navzájem svařované dráty. Jejich hmotnost, rozměry a označení jsou velmi odlišné od standardních v dolní části (až do 0,5 kg / m2).

Takové výrobky jsou dodávány na trh především ve formě rolí. Ideálním místem aplikace - posílení zdivo, asfaltový beton (včetně asfaltu na parkovišti asfaltu a jeho variant, v průmyslových zařízeních, atd) slepé oblasti. Méně často se používá pro zdobení stěn a stropů.

Geosetka volala speciální výrobky z polymerů a tkanin. Ve svém složení může být polypropylenová síť pokrytá kaučukem nebo látkou nebo jako základní geotextilní materiál. Existuje spousta výrobních směrů.

Používají geomřížovou síť hlavně pro zpevnění půdy. Například před nalitím silničního asfaltu. Může být také použita pro jiné úkoly, například pro zpevnění zdiva nebo osušení omítky na povrchu pěnových bloků.

Zpevňující síť ze skleněných vláken je levnější a jednodušší variantou, určená především pro interiérové ​​dokončovací práce. Plastové výrobky tohoto druhu jsou nezbytné pro pokládku, stěrkování podlah, omítání stěn a stropů. Ale u podkladního potěru už není vhodný otmoskti ani asfaltový beton.

Se skleněnou sítí, pokud jste někdy použili sádrovou směs, musíte se setkat. Jejím základem je polypropylenová nebo skleněná příze, těsně spojená s jinými nitěmi v malé látce. do menu ↑

Rozměry a vlastnosti

Rozměry, hmotnost a označování těchto výrobků závisí na úkolech, které jsou jim přiřazeny. Již jsme zaznamenali hlavní typy materiálů a jejich směry, nyní budeme zvažovat konkrétní ukazatele.

Mřížka s buňkami 50 × 50 mm

Nejprve se podívejte na hmotnost a rozměry buněk. První parametr přímo závisí na druhém. Pokud jde o dimenzi, existují oká s buňkami

 • 150 × 150 mm;
 • 100 × 100 mm;
 • 50 × 50 mm;
 • menší než 50 × 50 mm.

Varianta 150 × 150 mm je prakticky vždy mřížkou z vysoce kvalitní armatury. Nejčastěji ocel, s průměrem tyče až 8 mm, ale existují výjimky.

Hmotnost fragmentu 150 × 150 mm je největší a je rovna 2 až 4 kg / m2. To vše závisí na průměru výztuže. Vzorky o rozměrech 150 × 150 se používají pouze pro zpevnění desek v nosné konstrukci, nadstavbě, překrytí apod.

Vzorky o rozměrech 100 × 100 mm mají deset centimetrové buňky. Proto jsou mřížky o rozměrech 100 × 100 mm flexibilnější z hlediska použití. Buňka 100 × 100 mm se úspěšně používá pro zpevňování asfaltového betonu, smršťujících se betonových konstrukcí oblasti slepé, podlahy a stropu.

Existují také modely 100 × 100 mm, které se skládají z plné, ale tenčí výztuže. Ale nejoblíbenější možností je mřížka 100 × 100 mm ze železobetonového drátu spojená svařováním. Váha od 1 do 3 kg / m2.

Vzorky o rozměrech 50 × 50 mm - přechodové stupně mezi vyspělou výztužnou síťovinou a drátěnou tkaninou pro konečnou úpravu. Již dobře utahují lepidlo a zpevňují povrch pěny. Současně je však možné použít i na slepé nebo podlahové betonové směsi.

Malá síť plastových omítek

Vyrábíme modely 50 × 50 mm převážně z vyztužených ocelových drátů, méně běžně používaných plastových tenkých výztuží. Mají hmotnost až 1,5 kg / m2.

Vše, co má standardní velikost menší než 50 × 50 mm, spadá pod definici ozdobných sítí. Vynaložení jemnozrnného plátna s buňkami menšími než 50 × 50 mm ve velkých konstrukcích je nepřiměřené, beton nebude za nic chytán.

Další věc - omítka, lepidlo, povrch pěnových desek a další jednotlivé materiály. S nimi jsou takové materiály skutečně nenahraditelné. do menu ↑

Vyztužení stěn ocelovou mřížkou (video)

Zásady vyztužení

Uvažujme o základních principech posilování a způsobech použití materiálů definovaných v tomto článku.

Technologie práce v každém konkrétním případě je velmi podobná, ale existují určité rozdíly, které by se měly pamatovat.

Jak jsme již poznamenali výše, rozdělují směry vyztužení na:

 1. Práce s těžkými nosnými konstrukcemi.
 2. Práce s dalšími, převážně betonovými konstrukcemi.
 3. Práce jsou zaměřeny na dokončení povrchů.

Zesílení nosných konstrukcí lidé používají kompletní výztužnou síť, prodávanou ve formě plochých profilů. Mřížka je silná, skládá se z prutů o průměru 3 až 8 mm.

Použijte výztužnou síť pro zpevnění podlahového potěru

Princip fungování je zde jednoduchý a srozumitelný - je třeba nainstalovat mřížku do bednění, připojit k ní jiné prvky rámu a poté vylupovat beton. Používá se jak plastové, tak ocelové tvarovky, ale plast se používá méně často.

Druhá možnost - práce zaměřené na posílení rolety, podlahy, stropu. To znamená, že konkrétní struktury, ale není příliš důležité, pokud jde o přenos břemen. Zde je mřížka jednoduše vložena do bednění bez upevnění. Maximální je spojeno s drátem.

Přečtěte si také: Z jakých sítí můžete vytvořit spolehlivou voliéru pro psa?

Poslední metoda je nejběžnější v každodenní výstavbě. Jakýkoli proces dokončení - je to téměř vždy použití sádrové směsi nebo lepidla na bázi sádry.

Lepidlo, pokud se používá ve velkém množství, může způsobit prasknutí. Také se lepidlo na stěnách pěnových nebo pěnových bloků nezapadá dobře. Posílit tyto struktury a používat skleněnou síť.

Nejprve se aplikuje první vrstva lepidla nebo sádry, pak na ni padne plastová síťka a na ni se nanáší další vrstva lepidla.

V rámci této schémy se provádí veškeré dokončovací práce, od zpevnění stropu až po vnější dekoraci fasády.

Portál o armaturách »Mřížka» Zásady kvalitativní výztuže s mřížkou

Zesílení sítě pro beton

Principy kvalitativní výztuže s mřížkou

Výztuž na staveništi je nepostradatelným pracovním procesem, který má obrovský dopad na sílu konečného návrhu.

Při práci se strukturami zcela nebo částečně sestávajícími z betonu nebo jiného materiálu, který se s časem ztuhne, je téměř vždy nutná přítomnost výztužných nebo drátěných pletiv.

Zesílení sítě výztuže s články 150 × 150 mm

Co je to rebar a jak s ním pracovat? Nyní zjistěte.

1 Vlastnosti a účel

Armatura, jak už asi víte, se používá především pro konstrukci nosníků z železobetonu nebo nestrukturních konstrukcí. Stejně tak může být použita na zpevnění základů, podlahy, zdí zdiva. strop, slepý prostor a mnoho dalších prvků.

Kotva je obzvláště často používána při dokončování nosných konstrukcí z betonu. Například pro nadaci. sloupy, stěny atd.

Kotva může být tenká nebo tlustá, má různé hmotnosti a různé průměry. Také splňuje výztužný drát nebo pletivo. Používá se pro jiné úkoly, které budeme také zvažovat, ale o něco později. Hmotnost je menší, síla i velikost, ale v některých situacích je prostě nenahraditelná.

Stavitelé, když dochází k vyztužení betonu, se snažte shromažďovat rámy z tyčí a vytvářet rošty nezávisle.

Například vyztužení betonové základny spočívá v sestavování jednotlivých mřížek, které jsou pak upevněny dohromady v jediné konstrukci.

V průběhu času bylo rozhodnuto zahájit výrobu výztužného pletiva, aby se zkrátila doba lití betonu.

Standardní síťoviny, má střední velikost, se skládá z tyče o určitém průměru (obvykle svými rozměry nepřesahují značku 5-7 mm v průměru) prokládaný v pravém úhlu.

Používá se, jak již bylo uvedeno výše, pro zpevnění nosných konstrukcí z betonu, jako jsou stěny, základy, podlahy, někdy i zaslepené plochy a podlahy.
do menu ↑

1.1 Drátěné pletivo

Standardní výztužná síť z velkých tyčí je ideální pro nalévání a zpevnění základových stěn, podlahových desek a dalších podobných konstrukcí. Velmi často však potřebujeme provést povrchovou výztuž, tzv. Zkrácení povrchu.

Zesílení drátěného pletiva

Kontrakce se vyskytuje nejen při nanášení nosných konstrukcí, jako jsou stěny nebo zdiva. Smršťování je nezbytné pro bezpečné nanášení omítek, pěnových bloků, nalití kvalitní podlahy z cementové směsi, zpevnění cihel, stropu apod. Problémy s takovými řešeními jsou velké. Nicméně, stejně jako pracovní možnosti.

Takže nyní jako lehké pracovní alternativní použití:

 • světelná síť z kalen nebo zpevňujícího drátu;
 • geosetting;
 • skleněná síť.

Jedná se o tři hlavní a nejoblíbenější možnosti. Konvenční mřížka výztužného drátu. připomíná navzájem svařované v kolmém uspořádání drátěných drátů. Jejich hmotnost, rozměry a označení jsou velmi odlišné od standardních v dolní části (do 0,5 kg / m 2).

Takové výrobky jsou dodávány na trh především ve formě rolí. Ideálním místem aplikace - posílení zdivo, asfaltový beton (včetně asfaltu na parkovišti asfaltu a jeho variant, v průmyslových zařízeních, atd) slepé oblasti. Méně často se používá pro zdobení stěn a stropů.

Geosetka volala speciální výrobky z polymerů a tkanin. Ve svém složení může být polypropylenová síť pokrytá kaučukem nebo látkou nebo jako základní geotextilní materiál. Existuje spousta výrobních směrů.

Používají geomřížovou síť hlavně pro zpevnění půdy. Například před nalitím silničního asfaltu. Může být také použita pro jiné úkoly, například pro zpevnění zdiva nebo osušení omítky na povrchu pěnových bloků.

Zpevňující síť ze skleněných vláken je levnější a jednodušší variantou, určená především pro interiérové ​​dokončovací práce. Plastové výrobky tohoto druhu jsou nezbytné pro pokládku a potěr podlahy. omítání stěn a stropů. Ale u podkladního potěru už není vhodný otmoskti ani asfaltový beton.

Se skleněnou sítí, pokud jste někdy použili sádrovou směs, musíte se setkat. Jejím základem je polypropylenová nebo skleněná příze, těsně spojená s jinými nitěmi v malé látce.
do menu ↑

1.2 Rozměry a vlastnosti

Rozměry, hmotnost a označování těchto výrobků závisí na úkolech, které jsou jim přiřazeny. Již jsme zaznamenali hlavní typy materiálů a jejich směry, nyní budeme zvažovat konkrétní ukazatele.

Mřížka s buňkami 50 × 50 mm

Nejprve se podívejte na hmotnost a rozměry buněk. První parametr přímo závisí na druhém. Pokud jde o dimenzi, existují oká s buňkami

 • 150 × 150 mm;
 • 100 × 100 mm;
 • 50 × 50 mm;
 • menší než 50 × 50 mm.

Varianta 150 × 150 mm je prakticky vždy mřížkou z vysoce kvalitní armatury. Nejčastěji ocel, s průměrem tyče až 8 mm, ale existují výjimky.

Hmotnost fragmentu 150 × 150 mm je největší a je rovna 2 až 4 kg / m 2. Vše závisí na průměru výztuže. Vzorky o rozměrech 150 × 150 se používají pouze pro zpevnění desek v nosné konstrukci, nadstavbě, překrytí apod.

Vzorky o rozměrech 100 × 100 mm mají deset centimetrové buňky. Proto jsou mřížky o rozměrech 100 × 100 mm flexibilnější z hlediska použití. Buňka 100 × 100 mm se úspěšně používá pro zpevňování asfaltového betonu, smršťujících se betonových konstrukcí oblasti slepé, podlahy a stropu.

Existují také modely 100 × 100 mm, které se skládají z plné, ale tenčí výztuže. Ale nejoblíbenější možností je mřížka 100 × 100 mm ze železobetonového drátu spojená svařováním. Váha od 1 do 3 kg / m 2.

Vzorky o rozměrech 50 × 50 mm - přechodové stupně mezi vyspělou výztužnou síťovinou a drátěnou tkaninou pro konečnou úpravu. Již dobře utahují lepidlo a zpevňují povrch pěny. Současně je však možné použít i na slepé nebo podlahové betonové směsi.

Malá síť plastových omítek

Vyrábíme modely 50 × 50 mm převážně z vyztužených ocelových drátů, méně běžně používaných plastových tenkých výztuží. Mají hmotnost až 1,5 kg / m2 .

Vše, co má standardní velikost menší než 50 × 50 mm, spadá pod definici ozdobných sítí. Vynaložení jemnozrnného plátna s buňkami menšími než 50 × 50 mm ve velkých konstrukcích je nepřiměřené, beton nebude za nic chytán.

Další věc - omítka, lepidlo, povrch pěnových desek a další jednotlivé materiály. S nimi jsou takové materiály skutečně nenahraditelné.
do menu ↑

1.3 Zpevnění stěn ocelovou mřížkou (video)

2 Zásady vyztužení

Uvažujme o základních principech posilování a způsobech použití materiálů definovaných v tomto článku.

Technologie práce v každém konkrétním případě je velmi podobná, ale existují určité rozdíly, které by se měly pamatovat.

Jak jsme již poznamenali výše, rozdělují směry vyztužení na:

 1. Práce s těžkými nosnými konstrukcemi.
 2. Práce s dalšími, převážně betonovými konstrukcemi.
 3. Práce jsou zaměřeny na dokončení povrchů.

Zesílení nosných konstrukcí lidé používají kompletní výztužnou síť, prodávanou ve formě plochých profilů. Mřížka je silná, skládá se z prutů o průměru 3 až 8 mm.

Použijte výztužnou síť pro zpevnění podlahového potěru

Princip fungování je zde jednoduchý a srozumitelný - je třeba nainstalovat mřížku do bednění, připojit k ní jiné prvky rámu a poté vylupovat beton. Používá se jak plastové, tak ocelové tvarovky, ale plast se používá méně často.

Druhá možnost - práce zaměřené na posílení rolety, podlahy, stropu. To znamená, že konkrétní struktury, ale není příliš důležité, pokud jde o přenos břemen. Zde je mřížka jednoduše vložena do bednění bez upevnění. Maximální je spojeno s drátem.

Přečtěte si také: Z jakých sítí můžete vytvořit spolehlivou voliéru pro psa?

Poslední metoda je nejběžnější v každodenní výstavbě. Jakýkoli proces dokončení - je to téměř vždy použití sádrové směsi nebo lepidla na bázi sádry.

Lepidlo, pokud se používá ve velkém množství, může způsobit prasknutí. Také se lepidlo na stěnách pěnových nebo pěnových bloků nezapadá dobře. Posílit tyto struktury a používat skleněnou síť.

Nejprve se aplikuje první vrstva lepidla nebo omítky a na ni se položí plastová síťka. a navíc je aplikována další vrstva lepidla.

V rámci této schémy se provádí veškeré dokončovací práce, od zpevnění stropu až po vnější dekoraci fasády.

Výztuž betonové základny

Uložení venkovní dekorativní vrstvy vyžaduje rovný povrch. K tomu je nutné utažení. To je ona, která rozděluje mechanické zatížení na podlahu a také zvyšuje její pevnost. Aby nedošlo k poškození potěru a prodloužení jeho životnosti, stavebníci používají výztužný pletiv.

Tento materiál je velmi oblíbený, protože díky tomu design získává takové funkce jako spolehlivost a trvanlivost. Navíc všestrannost výztužné sítě umožňuje použití nejen při práci s podlahovou krytinou, ale také při zpracování stropů, stěn a dalších povrchů. Podrobný popis nám umožní určit všechny výhody tohoto stavebního materiálu.

Význam aplikace

Případy zesílení použití ok jsou dva:

 1. zvýšení pevnosti betonové konstrukce;
 2. Propojit materiály, které se slabou vzájemnou interakcí.

Zpravidla se používají výztužné materiály pro následující práce:

 • Podlahové potěry. Pro tento postup je výztuž téměř povinná, protože pomáhá udržovat celistvost povlaku a navíc posiluje jeho pevnostní vlastnosti. Nejběžnější síť pro vyztužování betonu se používá k potěru podlah izolovaných pěnou. V případě neplnění tohoto stavu vytváření trhlin v betonu a v důsledku toho zničení stavby.
 • Sádra na betonové podlaze nebo na jiném povrchu. V tomto případě výztužná síť zlepšuje přilnavost omítky a hlavního povrchu. Obecně platí, že tento materiál se používá při nanesení tlusté vrstvy malty, stejně jako při dokončování povrchu, který se dobře netýká jiných materiálů. Pro tento způsob vyztužení se použije stavební síť z plastu nebo kovu.
 • Betonování. Materiál mřížky pro asfaltový beton má dvě funkce při jeho aplikaci: zvyšuje pevnost povlaku; distribuuje mechanické zatížení po celé délce asfaltového povrchu.
 • Pokládka zdiva. Tkanina vytváří efekt, který snižuje bodové zatížení na hlavní ploše. Navíc jeho použití brání vzniku trhlin.

Konstrukce konstrukcí z lehkých materiálů vyžaduje použití výztuže, zejména zdiva pro beton z expandovaného jílu. Dalším typem konstrukční sítě je plátno pro řezání betonu. Používá se při práci s velkými plochami a zpravidla při nalití betonu. Zvláštnost spočívá v možnosti odložení betonového řešení a vypuštění vody venku. Podívejme se podrobně na hlavní typy výztuže pro beton.

Klasifikace

V závislosti na materiálu, z něhož jsou oka vyrobeny, se liší:

 • kovová (svařovaná) síťovina;
 • skleněná síť.

Kov

Abyste dosáhli dobrých výsledků při natírání podlah, omítání nebo vytváření armoáru pro stěny, nejlepším materiálem je svařovaná síť. Vlastnosti této látky jsou především velikost buněk a povaha části. Takže pro práci související s omítkou povrchu se používá materiál, jehož buňky dosahují velikosti 30 mm a průřez je 1,5 mm. Různé druhy svařované tkaniny umožňují stavitelům zvolit svůj typ v závislosti na zatížení na dokončeném povrchu.

Skleněná vlákna

Tato kategorie se vyznačuje vysokou pevností na zatížení. Teplotní rozdíly neovlivňují materiál, což výrazně zvyšuje jeho výhody na trhu. Použití sítí nevyžaduje zvláštní dovednosti. Proces překryvu se skládá z několika etap. Nejprve se na povlak, na němž se plátno aplikuje, nanese povlak omítky. Na vysušeném povrchu se aplikuje další vrstva omítky.

Tyto výztužné materiály se používají pro povrchovou úpravu omítkou. Díky svým vlastnostem mřížka zlepšuje jejich vzájemnou interakci. Nejčastěji fasádní výzdoba nemůže dělat bez skleněné tabule. Jeho popularita je také vysvětlena nízkou cenou ve srovnání s kovovou mřížkou.

Vyztužený materiál - výhody a nevýhody použití

Kvalita výztužného pletiva je určena jeho výhodami a nevýhodami. Výhody tohoto plátna jsou následující:

 • vysoká pevnost vůči zatížení;
 • refraktornost;
 • dostupné ceny;
 • lze aplikovat na jakýkoli povrch;
 • výrazně snižuje časové náklady na stavbu a v důsledku toho zvyšuje produktivitu.

Nevýhody tohoto materiálu jsou zcela nevýznamné. Navzdory rychlému vývoji stavebních materiálů na trhu zůstává výztužná síť jedním z nejpraktičtějších materiálů pro dokončování betonových povrchů. Chcete-li dosáhnout požadovaného výsledku, musíte postupovat podle určitých pokynů.

Pravidla stylingu

Tento proces netrpí spěchem, takže v počáteční fázi je nutné přesně vypočítat množství materiálu. Vyztužený potěr je vyroben ve třech stupních:

 • povrchová úprava a hydroizolace;
 • výztuž;
 • betonování.

Přípravné práce

Trvalý výsledek je možný pouze po provedení práce na hydro- a tepelné izolaci podkladu, jakož i při čištění z trosky. Primární práce vyžadují spolehlivou izolaci a v případě zpracování starého povlaku je nutné použít penofol. V budoucnu musí být povrch ošetřen roztoky založenými na základním nátěru, aby se zabránilo vzhledu plísní a zlepšila kompatibilita materiálů.

Orientace na nejvyšší bod povrchu pod výztuží byste měli instalovat vodicí majáky. Vzdálenost mezi nimi se doporučuje nastavit asi na 1,5 metru. Teprve poté můžete vytvořit černý výplň. Po dvou dnech projdeme k položení sítě, která musí být nejdříve vyčištěna z tuku a rozdělena na kusy.

Umístění výztuže

Zesílení oka na vrcholu penopolix a majáky pro potěr.

Aby se snížil zvuk, vibrace a zatížení, působí na základnu konstrukce tlumiče. Kromě toho je nainstalován speciální rám, který slouží jako výztuha. Upevnění se provádí pomocí drátu. Svařovací práce se nedoporučuje. V případě vyztužení izolačního povrchu není provedeno žádné upevnění, aby nedošlo k poškození fólie.

Bez ohledu na druh materiálu se položí s nepatrným překrytím. Pokud jsou rozměry mřížky chybně počítány, měla by být použita druhá vrstva, doporučujeme však pečlivě vypočítat rozměry. Nemůžete stát na ocelové výztuži. Zesílení dochází v malých oblastech. Kusy mřížky by neměly být viditelné přes beton, a ještě víc se z toho vylévat. Tkanina z polypropylenového stohu bez kostry.

Plnění betonu

Řešení se nalije po všech přípravných pracích. Je nutné míchat malé množství roztoku bez kapaliny (používá se pouze 2 hodiny po vaření).

Důkladně nalijte roztok mezi majáky. Srovnejte povrch s pravidly. Aby se zabránilo prasklinám a jinému poškození potěru, je nutné udržovat mokrý stav nátěru po dobu 3-5 dnů. Dno je možné využít pouze po měsíci.

Požadavky na síť a příklady výrobců

Při výběru mřížky je třeba dodržovat tyto rady odborníků:

 • kování musí být kompatibilní s řešením;
 • Vyvarujte se materiálů kontaminovaných mastnotou nebo pokrytých barvou;
 • Aby nedošlo k korozi, musí být materiál zcela pokryt betonem;
 • provádět výpočty založené na GOST a SNIP s odkazem na odborníky.

Nejslavnější, vysoce kvalitní a relativně nenáročné výztužné nátěrové hmoty jsou zbožím společností Tsentrstroplastik, Grid Info, Omega Metal a další.

Závěr

Spolehlivá zpevněná krytina je zárukou trvanlivosti betonové konstrukce. Přístup k výběru tohoto materiálu zodpovědně dodržujte všechny výše uvedené pokyny a výsledky provedené práce vás příjemně překvapí.

Oka pro zpevnění betonových vazeb: vše, co potřebujete vědět

Pro položení dekorativní podlahové krytiny je třeba zajistit hladký a hladký povrch.

Proto je nutné vytvořit potěr, díky němuž se mechanické zatížení rozloží na podlahu a jeho síla se zvětší.

Aby nedošlo k poškození potěru a prodloužení jeho životnosti, je nutné použít výztužný plech.

V tomto článku budeme hovořit o tomto druhu stavebních materiálů.

Cíle posilování

Výztužná síť je často poptávaná, protože když je použita, konstrukce je trvanlivá a spolehlivá.

Všestrannost sítě umožňuje její použití pro zpevnění stropu, podlahy, stěn a dalších vhodných povrchů. Budeme detailně analyzovat charakteristiky vyztužující sítě.

Výztužná síť se používá ve dvou případech:

 1. Zvýšení pevnosti betonových konstrukcí;
 2. K tomu, aby byly vzájemně propojeny špatně interagující materiály.

Výztužná síť se používá pro takové práce, jako jsou:

 1. Podlahové potěry
  U podlahového potěru je vyztužení povinné, protože umožňuje, aby byl povrch silný a udržoval integritu. Zesílená síť se používá k potěru podlah izolovaných pěnou, při neexistenci zesílené sítě se struktura jednoduše zhroutí.
 2. Omítka na betonové podlaze
  V tomto případě se výztužná síť používá pro lepší slepení omítky na podklad. Tento materiál se používá, když se omítka nanáší silnou vrstvou a povrch se dokončuje. Pro takové manipulace se používá síť kovu nebo plastu.
 3. Betonování
  V tomto případě síť pro vyztužení betonu působí jako zlepšení pevnosti povlaku a pro rovnoměrné rozložení mechanického zatížení na povrchu asfaltu.
 4. Krycí překryv
  Zesílená síť umožňuje snížení bodového zatížení na podkladu.

Při stavbě konstrukcí z lehkých materiálů je vždy nutné použít výztuž, v tomto případě - zdiva pro expandovaný beton.

Je vhodný pro práci s velkými plochami při lití betonu. Umožňuje také držet betonové řešení a vytáhnout vodu.

Co potřebujete vědět o zesílení sítě

Existují dva typy výztužné sítě:

 1. Kovová síť;
 2. Skleněná síť;

Kovová síť

Že podlahové potěry, omítání a vytváření výztužného pásu pro stěny byly kvalitativní, je lepší použít kovové svařované sítě.

Tento materiál má buňky a mohou mít různou velikost a rozměr.

Pro práci s omítkou se používá mřížka s 30 mm buňkami o průřezu 1,5 mm.

Díky různým typům výztužných pletiv je možné zvolit typ, díky zatížení na dokončeném povrchu.

Síť ze skelných vláken

Výztuha ze skleněných vláken je velmi silná, nebojí se teplotních změn.

Použití výztužných sítí nepotřebuje zvláštní dovednosti.

Ustavení sítě se uskutečňuje v několika etapách. Nejprve se na povrch nanese vrstva omítky a na ní se položí síť. Pak se na vysušenou plochu aplikuje další vrstva omítky.

Taková výztužná síť se používá pro povrchovou úpravu omítkou. Mřížka pomáhá zlepšit interakci materiálů. Velice často se používá fasádní síť pro dokončení fasády. Tato síť má nižší cenu než kovová mřížka.

Charakteristika sítí

Kvalita výztužného pletiva je určena pozitivními a negativními charakteristikami.

Výhody této sítě jsou následující:

 1. Pevnost vůči různým zatížením;
 2. Refrakterita;
 3. Dostupnost ceny;
 4. Mřížka je použitelná na jakémkoli povrchu;
 5. Snižuje čas strávený výstavbou a zvyšuje produktivitu.

Nevýhody vyztužení sítě jsou poněkud malé.

Zesílená síťka je poměrně praktický materiál pro dokončování betonových povrchů. K dosažení dobrého výsledku musíte dodržovat určitá pravidla.

Pravidla pokládky

Nejprve je třeba přesně vypočítat množství materiálu.

Ortéza je vyrobena ve třech fázích:

 1. Povrch je ošetřen a vodotěsný;
 2. Namontujte výztuhu;
 3. Vylijte beton.

Přípravné práce

Pro zajištění trvalého výsledku je nutné vybavit vodotěsnost a tepelnou izolaci.

Je také nutné povrch dobře zahřát. Dále je povrch ošetřen roztokem základního nátěru tak, aby se forma na povrchu neformovala. Najděte horní bod povrchu pod výztuží a nastavte majáky.

Vzdálenost mezi majáky by měla činit asi 1,5 metru, po kterém můžete beton vyblednout. Po dvou dnech můžete začít pokládat síť, vyčistit od různých kontaminantů před zahájením práce a rozdělit na kusy.

Umístění výztuže

Pro snížení vibrací zvuku a vibrací se na povrch aplikuje tlumící páska.

Dále se vytvoří speciální rám, který bude mít jako žebra tuhosti. To vše je drátěné. Práce při svařování je nejlepší nedělat. Pokud je povrch izolován, upevnění není provedeno tak, aby nedošlo k roztržení fólie.

Materiál se musí překrývat bez ohledu na jeho typ. Pokud výpočet rozměrů mřížky není pravdivý, mřížka musí být překryta druhou vrstvou. Mřížka je položena v malých částech. Výztužná síť by neměla vyčnívat nebo nesmí svítit betonem.

Plnění betonu

Po přípravných pracích se beton nalévá. Nesměšujte příliš hustý roztok a poté roztok nalijte mezi dva majáky a úroveň.

Aby nedošlo k poškození a prasklinám v potěru, je nutné povrch betonu navlhčit vodou po dobu tří nebo pěti dnů. Betonová podlaha může být plně použita za měsíc.

Je důležité si uvědomit, že kvalitní pletivo pro vyztužení betonu je zárukou trvanlivosti betonové konstrukce!

Výběr tohoto materiálu musí být vědomý a zodpovědný. Také je nutné dodržovat všechna doporučení a výsledky vás budou potěšovat pouze. Přejeme Vám hodně štěstí!

 • Sociální Sítě